Ofördriven rulle

  • Unpowered roller

    Ofördriven rulle

    Kraftvalsen är en rund rullkomponent som driver transportbandet eller ändrar sin körriktning. Den kan delas in i två typer: drivvalsen och styrvalsen. Drivvalsen är huvudkomponenten för att överföra kraft. Drivkraftvalsen är uppdelad i en enkelkraftsrulle (bandets lindningsvinkel mot kraftrullen är under 200 ° till 230 °), multikraftrulle (används vanligtvis för hög effekt) och dubbelkraftrulle (lindningsvinkel är upp till 350 °). Krav ...