Plastrulle

  • Plastic roller

    Plastrulle

    Verktygsmodellen avser en plastrulle, som består av en cylinder, en ändkåpa, en rullaxel, en ljudavskiljnings- och värmeisoleringsanordning och en anordning för avlägsnande av statisk elektricitet. Rullaxeln är cylindrisk, cylindern är ihålig cylindrisk, cylindern är lindad vid utsidan av rullaxeln, ändkåpan är anordnad i båda ändarna av cylindern, de inre strukturerna på ändkåpan i båda ändarna är konsekventa, lagren är fixerade inuti lagret ...