Kedjetransportör

  • Chain conveyor

    Kedjetransportör

    Kedjeplattetransportören är att installera plattkomponenter mellan kedjorna på båda sidor om kedjeplåttransportören för att transportera oregelbundet gods. Den speciella fixturen är installerad på kedjeplattan. Enligt de industriella kontrollkraven kan den användas som en monteringslinje och kan förverkliga böjtransporten. De viktigaste tekniska parametrarna för kedjetransportör: 1. Kedjestigning: Standardtransportkedja 2. Plattkedjans bredd: 200-1200 mm 3. Transporthastighet: 0,5 m / min-15 m / min 4. Transport ...